Monthly Archive:: April 2019

Cara Mengurus Jenazah

Orang yang sakit wajib menerima qadha (ketentuan) Allah, bersabar hadapi dan juga berbaik sangka kepada Allah, seluruh ini baik baginya. Ia wajib mempunyai perasaan was-was dan juga harapan, yaitu was-was akan siksaan Allah gara-gara ada dosa-dosa yang